Lazy Susan

Informatie - geschiedenis

Wat is de geschiedenis van de Lazy Susan?

Doordat we deze draaitafel vaak tegenkomen bij chinese restaurants, waarbij het element uitstekend past bij de eetcultuur, ligt het voor de hand de uitvinding aan hen toe te schrijven. Echter, niets is minder waar. De Lazy Susan, eerder als 'domme bediende' (dumb waiter) bekend dateerd waarschijlijk al uit de 18e eeuw.

Het element werd domme bediende genoemd doordat het "stil" zijn dienst deed.

De vroegste vormen die bekend zijn dateren uit 1720 en 1730 uit England. Veelal waren het kolompotige tafels met een draaibaar blad, gebruikt bij wijn- en theeproeverijen. De naam echter is pas later ontstaan.

Er zijn onderzoeken die zowel de naam als de uitvinding toeschrijven aan hetzij Thomas Jefferson danwel Thomas Edison.

Een team onderzoekers van wiseGEEK.com gelooft dat Thomas Jefferson de Lazy Susan in de 18e eeuw uitvond omdat zijn dochter klaagde steeds als laatste aan tafel bediend te worden. Anderen wederom schrijven de uitvinding toe aan Thomas Edison die de draaitafel uitvond voor zijn phonograph en dat deze later evolueerde in de Lazy Susan. Opmerkelijk daarbij is dat Thomas Edison inderdaad een dochter genaamd Susan had.

Er zijn ongetwijfeld nog veel meer verhalen te vinden over de oorsprong die even zo goed waar als pure fictie zouden kunnen zijn. Velen echter denken dat de naam Susan gekozen is omdat dit een veel voorkomende naam bij huishoudelijke hulpen was in die tijd.

Hoe het ook zij, de Lazy Susan is weer helemaal terug en geniet meer en meer bekendheid. Niet in de laatste plaats door het gemak, maar zeer zeker ook door de talloze uitvoeringen en materialen waarin ze beschikbaar zijn.

Referenties: